Croeso i DC

Mae DC (Dyfroedd Cymru) yn gymuned o ymgyrchwyr annibynnol ar gyfer deddfwriaeth sy’n corffori hawliau cyhoeddus i fynediad cyfrifol i ddyfrffyrdd mewndirol yng Nghymru, o fewn fframwaith o ddeddfwriaeth ddiwygiad tiroedd ehangach sy’n debyg i’r hyn a basiwyd yn yr Alban ym 2003.

Prif nod DC yw cael un llais i gynrychioli’n gyflawn fuddiannau’r cyhoedd parthed deddfwriaeth fodern sy’n diogelu hawliau i hamddena ar ddyfroedd, o fewn fframwaith o ddeddfwriaeth ddiwygiad tiroedd ehangach, gan ddarparu ar yr un pryd wybodaeth addas fel y gall unigolion gynnig ymatebion ystyriol

Mae’r gymuned yn cyfathrebu ar hyn o bryd trwy gyfryngau cymdeithasol ac e-bost.

Bydd Dyfroedd Cymru - DC - yn parhau i ymgyrchu i ddwyn perswâd ar Lywodraeth Cymru i hawliau cyhoeddus, gyda chyfrifoldebau addas, gael eu corffori yn neddfwriaeth fodern fel sy’n digwydd bron iawn ymhobman arall yn y byd.

NAWR yw’r amser ac fe allwch CHI fod yn rhan ohono.

Pwy yw DC?

Mae cymuned Dyfroedd Cymru’n cynnwys ystod eang o ddefnyddwyr y dyfroedd gan gynnwys nofwyr, cerddwyr, adarwyr, ffotograffwyr a chychwyr.

Saif Dyfroedd Cymru - DC - dros fynediad cyfrifol a chynaliadwy i Ddyfroedd Cymru ar gyfer pawb, yn rhydd o gyfyngiadau diangen, wrth barchu'r amgylchedd, bywyd gwyllt a phobl eraill.

gweld mwy


Pwnc y Ddadl

Gall mwynhad cyhoeddus o Ddyfroedd Cymru fod yn ddadleuol, ond nid fel hyn y bu erioed.

Ceid cydnabyddiaeth o Hawl Cyhoeddus i ddefnyddio dŵr cyn 1750. Ni cheir statud hollgynhwysol neu gyffredinol sy’n dileu hawliau oedd yn bod yn barod.

gweld mwy


Hanes Byr Hygyrchedd Dŵr

Crëwyd dyfroedd mewndirol Cymru ymhell cyn datblygiad y gymdeithas fodern.

Yn hanesyddol, fel heddiw, cynigiai ein hafonydd, llynnoedd ac aberoedd gyfleoedd ar gyfer trafnidiaeth, masnach, cynhaliaeth a hamdden..

gweld mwy


Beth allaf i ei wneud?

Mae nifer o ffyrdd i helpu ymgyrch “Dyfroedd Cymru - DC”:

Ymunwch â thrafodaethau ar Weplyfr.

gweld mwy


Newyddion yr Ymgyrch

Y newyddion diweddaraf o ymgyrch DC

Darganfyddwch beth mae DC yn ei wneud a chadw mewn cysylltiad.

gweld mwy